Behandeling:

Oncologie Fysiotherapie (MSc.)

Wat is oncologie fysiotherapie?

Oncologie fysiotherapie richt zich specifiek op het behandelen van bewegingsproblemen ten gevolge van de kanker zelf of ten gevolge van de medische behandeling van de kanker.

De oncologie fysiotherapeut maakt een op de individuele hulpvraag van de patiënt afgestemde probleemanalyse. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de kennis van de aandoening, de ondergane behandeling, de psychosociale aspecten en de mogelijke fysiotherapeutische behandeling. Daarbij wordt rekening gehouden met sterk wisselende omstandigheden en acute situaties. Kankerpatiënten kunnen in elke fase van hun ziekte (curatieve-, palliatieve- en terminale ) een beroep doen op deze speciale fysiotherapeutische zorg.

Wanneer kunt u bij onze oncologie fysiotherapeut terecht?
U kunt terecht voor of na chirurgie, tijdens en/of na radio-, chemo- en hormoontherapie.

Veelvoorkomende klachten zijn:
– Vermoeidheid
– Conditieverlies
– Spanningsklachten
– Verstoorde lichaamsbeleving
– Pijnlijke of stugge littekens/Fascia
– Functiestoornissen zoals krachtsverlies en mobiliteitsstoornissen

Mensen met kanker kunnen bij deze praktijk terecht voor behandeling, maar ook voor een oncologisch fysiotherapeutisch consult. Dat kan op eigen initiatief, op verwijzing van huisarts of specialist of op advies van de eigen fysiotherapeut. Tijdens het consult worden de klachten en problemen geïnventariseerd. Uit die inventarisatie volgt een advies over de mogelijkheid van fysiotherapie bij die klachten en problemen. Fysiotherapie Engels is aangesloten bij het netwerk OncoNet Echt en OncoNet Zuyd, dat zich richt op samenwerking (onderling met de oncologie fysiotherapeuten maar vooral ook met de medische specialisten in de ziekenhuizen), uitdragen van oncologische fysiotherapie, en scholing.

Wilt u meer informatie? Bel gerust naar de praktijk!

Oncologie Fysiotherapie (MSc.)

I am a button