Netwerk

Overzicht van onze netwerk

ClaudicatioNet

Met ClaudicatioNet hebben wij een landelijk dekkend netwerk gerealiseerd waarin gesuperviseerde looptherapie voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden wordt aangeboden door gespecialiseerde oefen- en fysiotherapeuten.

 

Deelnemen aan ClaudicatioNet betekent voldoen aan kwaliteitseisen om transparante en hoogwaardige patiëntenzorg te garanderen. Oefen- en fysiotherapeuten die lid worden van ClaudicatioNet worden daarom extra bijgeschoold tot claudicatiotherapeut.

 

Elke claudicatiotherapeut beschikt over een portfolio (een web-based visitekaartje), dat publiekelijk zichtbaar is voor alle patiënten, verwijzers en andere therapeuten.

claudicatio net

Kennisnetwerk CVA Nederland

Jaarlijks worden in Nederland tienduizenden mensen getroffen door een Cerebro Vasculair Accident (CVA), ook wel beroerte genoemd. Nog eens honderdduizenden Nederlanders kampen in hun dagelijks leven met de veelal blijvende gevolgen hiervan.

 

De Stichting Kennisnetwerk CVA Nederland stimuleert de verdere verbetering van de landelijke CVA-zorg in de acute, revalidatie- en chronische fase. Wij doen dit onder andere door kennisuitwisseling in de CVA-zorgketens te faciliteren en door kwaliteitsindicatoren inzichtelijk te maken. Voor meer informatie kijkt u op de website.

kennisnetwerk cva nederland logo2

OncoNetEcht

OncoNetEcht is een eerstelijns multidisciplinair oncologie centrum. Wij zijn zorg- en hulpverleners met grote passie voor ons vak. Een groot aantal zorgverleners werkt op de locatie Doktersweg 18 in Echt. Kijk op onze website voor meer informatie.

 

Missie
De missie van OncoNetEcht is de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met kanker en hun naasten door kwalitatief goede zorg en ondersteuning in hun eigen omgeving. Deze zorg is laagdrempelig, afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeften en goed vindbaar. De zorgverleners in het oncologiezorgnetwerk kennen en versterken elkaar, zodat optimale zorg en ondersteuning geboden wordt tijdens alle fasen van ziekte en genezing.

download

OncoNetZuyd

OncoNetZuyd is een samenwerkingsverband van ervaren, betrokken en geregistreerde oncologiefysiotherapeuten. Wij werken nauw samen met andere zorgprofessionals, zodat wij oncologiepatiënten zo goed mogelijk kunnen behandelen en begeleiden. Kijk op onze website voor meer informatie.

onco zuyd

Parkinson Net

Optimale zorg voor parkinson, dat is ons doel!

 

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Ruim 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en parkinsonverpleegkundigen), verdeeld over 69 regio’s zijn aangesloten bij dit netwerk.

 

Ons streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doen we onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. We faciliteren een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maken de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant.

 

Parkinsonpatiënten en verwijzers kunnen daardoor gemakkelijk op zoek naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Kijk op de Parkinson Zorgzoeker voor de specialisten bij u in de buurt!

parkinson

SFML

Stichting Samenwerkende Fysiotherapeuten Midden-Limburg.

 

SFML is een modern samenwerkingsverband van eerstelijns fysiotherapiepraktijken in Midden Limburg. SFML zoekt verbindingen, stimuleert en enthousiasmeert. Daarnaast is SFML het aanspreekpunt en gesprekspartner voor andere organisaties. Voor meer informatie kijkt u op de website.

sfml logo

Netwerk

I am a button