top of page

Geriatrie Fysiotherapie

Een nieuwe term in zorg land. De meesten van u zullen er wel al van gehoord hebben. Wij hebben de ouderen specialist, dat is de geriater. Zo is er ook de gespecialiseerde fysiotherapeut voor ouderen, de geriatrie fysiotherapeut. Sinds 2009 officieel erkend als verbijzondering. Maar wat wil dit nu eigenlijk zeggen? Wat betekent het voor u? De geriatrie fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten / patiënten met een hoge (biologische) leeftijd, die te maken hebben met complexe gezondheidsproblemen. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten , die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, ziekte van Parkinson of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. U hoeft daar niet perse oud voor te zijn!De geriatrie fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over deze doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. En combinaties van ziektebeelden. De therapie bestaat vaak uit oefenen en trainen van de (dagelijkse) handelingen die problemen geven. Bij pijnklachten, wordt de pijn natuurlijk ook aangepakt, dus alle soorten van fysiotherapie worden gegeven.

Er worden veel soorten oefeningen en trainingen aangepast om het uit eindelijke doel te bereiken. Langer Thuis te blijven. Of wel zo LANG mogelijk in uw eigen omgeving kunnen wonen en leven. Tot het werk van de geriatrie fysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen Geriatrie fysiotherapeuten zijn o.a. werkzaam in in particuliere praktijken, verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatiecentra en (academische) ziekenhuizen.

Geriatrie fysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post hbo- of masteropleiding geriatrie fysiotherapie gevolgd. De kwaliteit van de geriatrie fysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits Register (CKR). Vanaf 2015 is het Professional Master niveau de entree-eis voor registratie in het CKR deelregister geriatrie fysiotherapie. Geregistreerde geriatrie fysiotherapeuten houden hun kennis en vaardigheden actueel door het volgen van congressen, scholing en gestructureerd intercollegiaal overleg. Herregistratie vindt plaats als voldoende accreditatiepunten zijn gehaald in de vijfjarige registratieperiode en indien voldaan wordt aan de werkeis.

20180517_125422.jpg
bottom of page