Prijslijst

Prijslijst 2021:

Intake en onderzoek DTF                                   

Intake en onderzoek na verwijzing 

Intake en onderzoek aan huis na verwijzing                        

 

Reguliere zitting                                                                            

Reguliere zitting aan huis                                             

Reguliere zitting in instelling                                       

 

Zitting Geriatrie fysiotherapie

Zitting Geriatrie fysiotherapie aan huis

 

Zitting Manuele therapie

Zitting Manuele therapie aan huis                

 

Zitting kinderfysiotherapie                                            

Zitting kinderfysiotherapie aan huis                           

 

Zitting oedeemfysiotherapie                                        

Zitting oedeemfysiotherapie aan huis                       

 

Zitting bekkenfysiotherapie                                          

 

Kosten tape:

Rolletjes tape                                                                 

 

                                                                             

Wij zijn niet verantwoordelijk om na te gaan of u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie. Als blijkt dat u niet voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie, wordt dit bij U in rekening gebracht.

 

Betalingsvoorwaarden:

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/Cliënt en de fysiotherapeut.

  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

  5. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

€ 45,-

€ 45,-

€ 56,-

€ 34,-

€ 45,-

€ 40,-

€ 42,-

€ 52,-

€ 42,-

€ 53,-

€ 43,-

€ 54,-

€ 43,-

€ 54,-

€ 43,-

€ 13,-