top of page

Prijslijst

Prijslijst 2023:

Intake en onderzoek DTF                                    

Intake en onderzoek na verwijzing                      

Intake en onderzoek aan huis na verwijzing                       

Reguliere zitting                                                                             

Reguliere zitting aan huis                                             

Reguliere zitting in instelling                                      

Zitting Geriatrie fysiotherapie                           

Zitting Geriatrie fysiotherapie aan huis                                                           

Zitting kinderfysiotherapie                                          

Zitting kinderfysiotherapie aan huis                       

Zitting oedeemfysiotherapie                                      

Zitting oedeemfysiotherapie aan huis                    

Zitting bekkenfysiotherapie 

Zitting bekkenfysiotherapie aan huis                                                                               

Rolletjes tape 

Telefonische zitting                                                                

 

                                                                             

Wij zijn niet verantwoordelijk om na te gaan of u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie. Als blijkt dat u niet voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie, wordt dit bij U in rekening gebracht.

 

Betalingsvoorwaarden:

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/Cliënt en de fysiotherapeut.

  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

  5. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

€ 49,-

€ 49,-

€ 61,-             

€ 37,-                   

€ 49,-         

€ 43,-      

47,-

57,-

€ 47,-  

€ 59,-

€ 47,-      

€ 59,-     

€ 47,-

€ 59,-

€ 15,-

€ 20,-

bottom of page